Yhdistys

Loimun Opiskelijat Oulu eli tuttavallisemmin LuOpiO ry on Loimun Oulussa paikallisesti toimiva opiskelijajärjestö. LuOpiOn toiminnassa suurinta näkyvyyttä saavat noin kerran kuussa pidettävät ständit, jotka järjestetään yleensä joko luonnontieteellisen kattokillan, tai jonkun luonnontieteellisen killan järjestämän tapahtuman yhteyteen. Ständeillä esitellään LuOpiOn ja Loimun toimintaa ja kerrotaan jäseneduista sekä kannustetaan liittymään ammattiliittoon. Lisäksi LuOpiO on mukana joulukuisessa Luonnontieteilijöiden Jouluristeilyssä risteilyhyttiarvonnan sekä bussiohjelman järjestämisen merkeissä.

LuOpiO on matalan kynnyksen yhdistys, johon kaikki luonnontieteiden opiskelijat ovat tervetulleita. LuOpiOn kanssa pääsee ideoimaan niin uusia tapahtumia ja opiskelijatoiminnan piristyksiä, kuin myös perinteisempiä projekteja. LuOpiOssa pääsee myös tutustumaan samanhenkisiin uusiin ihmisiin oman killan ulkopuolelta, kaikilla on kuitenkin yhteinen kiinnostus luonnontieteisiin.

Loimuun liittyessään voi halutessaan liittyä myös johonkin Loimun paikallisjärjestöön. LuOpiOon liittyminen on ilmaista, mutta jäsenten täytyy kuulua myös Loimuun. LuOpiOon liittyminen kannattaa, sillä paikallisjärjestön kautta on helppo saada oma äänensä kuuluviin myös Loimuun asti. LuOpiOn hallitukseen kuulumalla voi vahvistaa omia vaikutusmahdollisuuksiaan valtakunnallisella tasolla, sillä hallituksen jäsenistä kaksi kuuluu automaattisesti Loimun Opiskelijatoimikuntaan, mikä puolestaan on päättämässä Loimun opiskelijoihin liittyvistä asioista. Myös muihin Loimun toimikuntiin valitaan opiskelijajäsenet, ja sitä kautta voi päästä vaikuttamaan mm. Akavan opiskelijoissa sekä Loimun hallituksessa.

LuOpiOn hallitukseen valitaan vuosittain syyskokouksessa maksimissaan 12 jäsentä (sisältäen puheenjohtajan). Jokaisesta LuOpiOn pääkillasta (Atlas, Histoni, Nikoli, Sigma, Syntaksis, Vanlenssi) valitaan 1-2 edustajaa, ja heistä valitaan yhdistykselle mm. puheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja. LuOpiO ry kampanjoi omaa hallitustoimintaansa kiltojen hallitusrekrytoinneissa, ja joka vuosi tarvitaan uusia edustajia toimintaan mukaan. LuOpiOn hallitukseen voi lähteä mukaan kuka tahansa Loimuun ja LuOpiOon kuuluva henkilö.